1.12.2016

CONVOCATORIAS DE AXUDAS

Subvención Galicia Emprende (Igape)
Subvención a fondo perdido coparticipada polo FEDER. 

Para proxectos entre 25.000 e 500.000 euros para pemes e autónomos de menos de 3 anos e medio de antigüedade.
O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 12 DE FEBREIRO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP291

Subvención para a Promoción do emprego autónomo (Fondo Social Europeo)
Subvención a fondo perdido coparticipada polo Fondo Social Europeo con cargo ao Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. Ata 10.000 euros por establecerse como traballador autónomo para proxectos con viabilidade económica.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 29 DE FEBREIRO
Máis info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioG0424-231215-0029_gl.html

Subvención a proxectos empresariais xeradores de emprego
Subvención a fondo perdido. Participada polo FEDER con cargo ao programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Entre un 10 e un 35% do importe, en función do destino da mesma e do tamaño da empresa.
O PRAZO FINALIZA CANDO SE AGOTEN OS FONDOS
Máis info: http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=IGAP292

RE-SOLVE 2016
Mediante convenio de colaboración entre as SGR galegas e outras entidades adheridas. Liña exclusiva para PEMES galegas. Renegociación de pasivos ou apoio ao circulante (en caso de contar con garantía).

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 31 DE OUTUBRO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP286

Fondos JEREMIE
Entre 49.000 e 1.820.000 euros para adquisición de activos materiais (terreos, bens de equipo...) ou activos intanxibles (aplicacións informáticas, licencias...). Dispoñible para PEMES e autónomos.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 31 DE MARZO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP268

12.21.2015

FUTURE FARMERS

FUTURE FARMERS é unha iniciativa que ten como obxectivo inspirar e alentar a vindeira xeración de agricultores sostibles.

No seguinte enlacer compártense historias inspiradoras, sobre novos agricultores que teñen, a pesar das dificultades, acadando establecer iniciativas agrarias que son innovadoras, sostibles e viables:

Páxina web: http://future-farmers.net/

Vídeo: https://vimeo.com/futurefarmers/httpsvimeocomheggelbach

Ata o momento, recóllense 13 iniciativas agrícolas inspiradoras nos Países Baixos, Irlanda, Alemaña, Dinamarca, Francia e Grecia. Na actualidade están traballando na difusión desta iniciativa, e continuar a identificar proxectos inspiradores no Sur e o Este de Europa.


11.09.2015

BENVIDA

Estimados participantes no Programa Biosfera-Emprega:

Ante todo, de parte de todo o Equipo Técnico da Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, agradecer o voso interese e participación no Programa Bio-Emprende. Estamos convencidos de que as actividades a desenvolver, ademais de ser útiles para mellorar a vosa capacitación profesional e favorecer a inserción laboral, tamén van a ser do voso agrado.

Neste espazo web publicaremos periódicamente todas as novas de relevancia que teñan relación co Programa, e poderedes descargar os apuntes e información de interese da formación impartida. Do mesmo modo, tentaremos ir incorporando novas ou enlaces que poidan complementar os propios contidos do programa.

Estamos á vosa disposición para o que precisedes.

Moitas grazas e benvid@s ao Programa BIO-EMPRENDE.