TEMARIO

ITINERARIO I. HORTICULTURA ECOLÓXICA
 1. A produción ecolóxica.
 2. Principios teóricos da agricultura ecolóxica.
 3. O control de herbas.
 4. O control de pragas e enfermidades.
 5. Manexo de cultivos, rotacións e asociacións.
 6. A produción caseira fronte a produción comercial.
 7. O recoñecemento do solo.
 8. Presentación 1. Introdución e normas da AE.
 9. Presentación 2. Historia e tipoloxía da AE.
 10. Presentación 3. Produción caseira fronte a produción comercial.
 11. Presentación 4. A permacultura.
 12. Presentación 5. A agricultura biodinámica.
 13. Presentación 6. As plantas.
 14. Presentación 7. Os agrotóxicos.
 15. Presentación 8. Os produtos químicos e a saúde.
 16. Presentación 9. A comercialización.
 17. Memoria CRAEGA 2013.
 18. Plan de Empresa. Presentación
 19. Plan Empresa. Sistemas de comercialización
 20. Plan de Empresa. Modelo

Novidades 2015-2016
 1. Debuxo lúa e agricultura
 2. Extractos de plantas
 3. Fabricación caseira de ferramentas
 4. Medidas para a mellora da fauna útil
 5. Procedemento certificación CRAEGA
 6. As sebes en agricultura ecolóxica
 7. Valores para a interpretación de análises
 8. Relación carbono/nitróxeno para o compost
 9. Fauna útil
 10. Guías técnicas de cultivo

FROITICULTURA
 1. Froiticultura I. Introdución e botánica.
 2. Froiticultura II. Maceiras de sidra (explotación en Aranga).

ITINERARIO II. AGROINDUSTRIA E TRANSFORMADOS AGROALIMENTARIOS
 1. Conservación froitas e hortalizas
 2. Trazabilidade das conservas
 3. Procesamento froitas e verduras
 4. Conservación fresas e melocotóns
 5. Guía conservas vexetais
 6. Manual conservas
 7. Elaboración de cervexa
 8. Elaboración de sidra I
 9. Elaboración de sidra II

Novidades 2015-206
 1. Elaboración licores
 2. Manipulador de alimentos
 3. Seguridade Social na empresa agraria
 4. Variedades de sidra
 5. Elaboración de sidra natural
 6. Rexistro sanitario
 7. Marmelo, marmeladas e conservas vexetais
 8. Elaboración de viños
 9. Elaboración de bebidas vexetais


XABÓNS E COSMÉTICA NATURAL
 1. Cosmética Natural
 2. Taller I. Elaboración xabón en frío
 3. Taller II Elaboración avanzada xabón en frío
 4. Taller III Elaboración xabón en quente e refundidos
 5. Taller IV Elaboración avanzada xabón en quente
 6. Guía extracción
 7. Extractos para cosmética
 8. Emulsións
 9. Produtos acondicionamento pel

MANIPULADOR ALIMENTOS
 1. Curso carnet manipulador de alimentos


ITINERARIO III. EMPRENDEMENTO VERDEPRODUCIÓNS E APROVEITAMENTOS DO MONTE

Novidades 2015-2016
 1. Situación do monte en Galicia
 2. Frondosas caducifolias. Produción de madeira de calidade
 3. O aproveitamento da biomasa como recurso enerxético
 4. Cogomelos
 5. Apicultura
 6. O cultivo da nogueira
 7. O cultivo do castiñeiro
 8. Pequenos froiteiros


BIOCONSTRUCIÓN

Ningún comentario:

Publicar un comentario