1.12.2016

CONVOCATORIAS DE AXUDAS

Subvención Galicia Emprende (Igape)
Subvención a fondo perdido coparticipada polo FEDER. 

Para proxectos entre 25.000 e 500.000 euros para pemes e autónomos de menos de 3 anos e medio de antigüedade.
O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 12 DE FEBREIRO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP291

Subvención para a Promoción do emprego autónomo (Fondo Social Europeo)
Subvención a fondo perdido coparticipada polo Fondo Social Europeo con cargo ao Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020. Ata 10.000 euros por establecerse como traballador autónomo para proxectos con viabilidade económica.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 29 DE FEBREIRO
Máis info: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151229/AnuncioG0424-231215-0029_gl.html

Subvención a proxectos empresariais xeradores de emprego
Subvención a fondo perdido. Participada polo FEDER con cargo ao programa operativo FEDER Galicia 2014-2020. Entre un 10 e un 35% do importe, en función do destino da mesma e do tamaño da empresa.
O PRAZO FINALIZA CANDO SE AGOTEN OS FONDOS
Máis info: http://app.igape.es/.axudas/ficha.asp?cod=IGAP292

RE-SOLVE 2016
Mediante convenio de colaboración entre as SGR galegas e outras entidades adheridas. Liña exclusiva para PEMES galegas. Renegociación de pasivos ou apoio ao circulante (en caso de contar con garantía).

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 31 DE OUTUBRO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP286

Fondos JEREMIE
Entre 49.000 e 1.820.000 euros para adquisición de activos materiais (terreos, bens de equipo...) ou activos intanxibles (aplicacións informáticas, licencias...). Dispoñible para PEMES e autónomos.

O PRAZO DE PRESENTACIÓN FINALIZA O 31 DE MARZO
Máis info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP268

Ningún comentario:

Publicar un comentario